• Διάρκεια:
    01/03/2008 εώς 28/02/2010
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    20,740.00 €