• Διάρκεια:
    15/10/2008 εώς 15/03/2009
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    20,646.50 €
Χρηματοδότης: