• Διάρκεια:
    01/01/1997 εώς 30/04/2000
  • Προϋπολογισμός:
    49,156.27 €