• Διάρκεια:
    28/12/2009 εώς 31/10/2010
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    15,000.00 €
Χρηματοδότης: