Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Ν. Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ), την Ομάδα Παραγωγών Κτηνοτρόφων Κρήτης «Κρητικά Μιτάτα» και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ημερίδα με θέμα: «Κτηνοτροφία και Βιοποικιλότητα».
Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09 NAT/ES/000533 «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στις ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη, της Δίκτης και των Αστερουσίων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο ΣΕΚΝΗ και τα «Κρητικά Μιτάτα» ως μέλη του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηνοτρόφων Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων».
Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθεί το πρόβλημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, η άμεση συνάφεια και σύνδεση της βιοποικιλότητας του νησιού με τη διατήρηση και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Κρήτης και ειδικότερα της κτηνοτροφίας, καθώς και τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο των κτηνοτρόφων.
Η ημερίδα θα μπορούσε πραγματικά να χαρακτηριστεί ως ένα επιστημονικό σεμινάριο, καθώς όλες οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και άκρως ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές. Η σημασία του υγιούς περιβάλλοντος και  της βιοποικιλότητας στην αειφορία και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα στην κτηνοτροφία, αναλύθηκε από όλους τους εισηγητές ενώ επισημάνθηκε η σπουδαιότητά της στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, στην οικονομική ανάπτυξη με τη σύνδεση του περιβάλλοντος με τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα (ιδιαίτερα του τουρισμού), καθώς και η κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης της εικόνας των κτηνοτρόφων και του επαγγέλματός τους στις τοπικές κοινωνίες.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09 NAT/ES/000533 και σε συνεργασία με τα μέλη του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηνοτρόφων Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων», έχει προγραμματίσει για το 2013 την πραγματοποίηση τριών ακόμα ημερίδων στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, τόσο για τις συνέπειες της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στη βιοποικιλότητα, όσο και για σημασία της βιοποικιλότητας στην αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Innovative Actions against Illegal poisoning in EU Mediterranean Pilot Areas

  •  Διάρκεια:
    Οκτώβριος 2010 εώς Σεπτέμβριος 2015