• Διάρκεια:
    01/06/2013 εώς 31/01/2016
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    47,970.00 €
Χρηματοδότης: