• Διάρκεια:
    20/02/1997 εώς 30/06/1997
  • Προϋπολογισμός:
    7,336.75 €