• Διάρκεια:
    01/03/1995 εώς 28/02/2000
  • Προϋπολογισμός:
    499,894.75 €