• Διάρκεια:
    01/05/2008 εώς 31/10/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    21,113.00 €