• Διάρκεια:
    28/12/2006 εώς 28/12/2009
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    44,733.34 €
Χρηματοδότης: