• Διάρκεια:
    01/11/2003 εώς 30/11/2005
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    11,800.00 €
Χρηματοδότης: