• Διάρκεια:
    01/11/2006 εώς 31/10/2008
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    120,000.00 €
Χρηματοδότης: