• Διάρκεια:
    01/03/2004 εώς 31/08/2006
  • Προϋπολογισμός:
    85,000.00 €