Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των τύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά των εσωτερικών επιφανειακών και μεταβατικών υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης στο πλαίσιο της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.