• Διάρκεια:
    01/07/1999 εώς 30/10/2000
  • Προϋπολογισμός:
    35,216.43 €