• Διάρκεια:
    01/09/1997 εώς 31/07/1999
  • Προϋπολογισμός:
    102,714.61 €