Βοτανική

Είστε εδώ

Cytinus hypocistis Centaurea raphanina Centaurea triumfettii

Το Τμήμα Βοτανικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, από τις αρχές του 2003 επαναπροσδιόρισε τους στόχους και τα ενδιαφέροντα του, σε μια προσπάθεια για έναν δυναμικότερο επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο.

Τα ενδημικά φυτά της Κρήτης, η βιοποικιλότητα, η βιογεωγραφία και η φυλογένεση τους, η προστασία κινδυνευόντων ειδών, η επίδραση σύγχρονων περιβαλλοντικών αλλαγών σε πλανητικό επίπεδο στα φυτά, η ανάδειξη βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων για την καταγραφή περιβαλλοντικής μόλυνσης και οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος είναι τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του Τμήματος Βοτανικής.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr