Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Δια βίου μάθηση

Είστε εδώ

Στρατηγική- Στόχοι - Δυναμική

Η Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του ΜΦΙΚ δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πλήθος δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο Εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται με βάση τους παρακάτω στρατηγικούς άξονες:

 • Τη σύνδεση του Μουσείου με το Σχολείο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,
 • Την ενημέρωση και την επιστημονική στήριξη των Εκπαιδευτικών στο έργο τους, αλλά και τη συνεργασία με τα στελέχη της τυπικής Εκπαίδευσης
 • Την εισαγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών στο σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Τη σύνδεση του Μουσείου με την Οικογένεια και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της Μουσειακής Αγωγής
 • Τη Δια Βίου Μάθηση και την ενημέρωση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων
 • Την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Το σχεδιασμό και την παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού για το φυσικό περιβάλλον της Μεσογείου, δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης είναι:

 • Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος της Μεσογείου
 • Η κατανόηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν το φυσικό περιβάλλον
 • Η γνώση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον από τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
 • Η ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό του περιβάλλοντος

Χώροι υλοποίησης των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

 • Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιείται μέσα στον Εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. 
 • Τα σεμινάρια της θεωρητικής, πρακτικής και εργαστηριακής κατάρτισης της Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης του ΜΦΙΚ (ΚΕΠΕΚΑ-ΜΦΙΚ), που στεγάζεται μέσα στον Εκθεσιακό χώρο του Μουσείου. Η πρακτική κατάρτιση συγκεκριμένων σεμιναρίων υλοποιείται στη φύση. 
  Εδώ μπορείτε να δείτε τα σεμινάρια της Δια Βίου Μάθησης που έχει υλοποιήσει το ΜΦΙΚ από το 1998 μέχρι και το 2015.

Δυναμική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης στο ΜΦΙΚ

Από το 1998 μέχρι σήμερα η Εκπαιδευτική Ομάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Υλοποίησης του ΜΦΙΚ:

έχει σχεδιάσει για τις Σχολικές Ομάδες όλων των ηλιακών επιπέδων (προσχολική ηλικία έως  το Λύκειο):

 • πάνω από 30 διαφορετικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διάρκειας 1 ώρας.
 • 4 διαφορετικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικά μονοπάτια ή σενάρια), διάρκειας 20 ωρών, που συνδέουν το Μουσείο με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ του Σχολείου.
 • 6 Εκπαιδευτικά πακέτα.
 • 7 Μουσειοσκευές ή Μουσειοβαλίτσες.
 • 8 Καλοκαιρινά Εβδομαδιαία Προγράμματα (από το 2008 μέχρι σήμερα).

Το ΜΦΙΚ συνεργάζεται μόνιμα με τους

 • Καθηγητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης
 • Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης
 • Υπεύθυνους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης αλλά και με τα ΚΠΕ της υπόλοιπης Ελλάδας
 • Σχολικούς Συμβούλους της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης
 • Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης

έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα (είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος)

 • 19 Προγράμματα Εκπαιδευτικής έρευνας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Εθνικούς πόρους

ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr