ΑΑ Θέμα Κωδικός Χρηματοδότης Διάρκεια Το ΜΦΙΚ ως:
1 EFES - E-Tools for E-Schools ERASMUS+ 2015-1-BG01-KA201-014219 Ευρωπαϊκή Ένωση 2015-2017 Εταίρος
2 EVANDE - Enhancing volunteer awareness and education against natural disasters through e-learning ECHO/SUB/2014/693261 Ευρωπαϊκή Ένωση 2015-2016 Συντονιστής
3 E-PreS - Monitoring and Evaluation of Natural Hazard Preparedness at School Environments” ECHO/SUB/2014/698447 Ευρωπαϊκή Ένωση 2015-2016 Εταίρος
4 CP MODEL - Civil Protection MODEL ECHO/SUB/2014/693249 Ευρωπαϊκή Ένωση 2015-2016 Εταίρος
5 IRRESISTIBLE - Including Responsible Research and Innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's Ability of Bridging Learning Environments FP7 SiS.2013.2.2.1-1 / 612367 Ευρωπαϊκή Ένωση 2013-2015 Εταίρος
6 SEE - Safeguarding Educational Environment ECHO/SUB/2012/638511 Ευρωπαϊκή Ένωση 2013-2014 Εταίρος
7 ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α. - Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη C(2008)1131/28-03-2008 Ευρωπαϊκή Ένωση 2011-2013 Εταίρος
8 RACCE - Raising Earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions ΕΝV. A.4 CIVIL PROTECTIONNo.070401/2010/579066/SUB/C4 Ευρωπαϊκή Ένωση 2010-2012 Συντονιστής
9 NATURAL EUROPE- Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education CIP-ICT PSP-2009-3 250579 Ευρωπαϊκή Ένωση 2009-2013 Εταίρος
10 PATCH - Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage ΕΝV. A.4 CIVIL PROTECTION, 070401/2009/540426/SUB/A4 Ευρωπαϊκή Ένωση 2009-2011 Εταίρος
11 YOURVID - Save Energy 504331-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP Ευρωπαϊκή Ένωση 2009-2011 Εταίρος
12 EUCLIDES - Enhancing the Use of Cooperative Learning to Increase Development of Science studies 134246-LLP-1-2007-IT-COMENIUS-CMP Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2009 Εταίρος
13 Υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος του Ρούβα   ΔήμοςΡούβα 2007-2008 Συντονιστής
14 Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Αλμυρό - Ελούντα – Νοφαλιά   Δήμος Νεάπολης 2006-2007 Συντονιστής
15 CONFRESH - Teaching Methods and Pedagogical Strategies for the Promotion to Schools of CONservation and Sustainable Development of FRESHwater Ecosystems 226682-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21 Ευρωπαϊκή Ένωση 2005-2008 Συντονιστής
16 Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος: Ενδυνάμωση του Κέντρου Εθελοντών του ΜΦΙΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε περιοχές NATURA της Κρήτης   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2003–2004 Συντονιστής
17 Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Εκπαίδευση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2002–2003 Συντονιστής
18 Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας ΕΠΕΑΕΚ: Έργο 1.1.στ.1.γ. ΥΠΕΠΘ 1999-2000 Συντονιστής
19 Εργαστήριο με ζωντανούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και επισκέψεις στη φύση ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΕΠΘ 1998-2000