Εκπαιδευτικά πακέτα / Educational Packages

(για σχολικές ομάδες και οικογένειες) / (for schools and families)

 

Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου: ένα ζωντανό εργαστήριο εξελικτικής βιολογίας

The Aegean Archipelago, an active evolutionary biology lab

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου: ένα ζωντανό εργαστήριο εξελικτικής βιολογίας», χρηματοδοτήθηκε από την European Society of Evolutionary Biology και αποτελείται από τρία (3) παιχνίδια:

 1. ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο «Γίγαντες και Νάνοι»,
 2. ένα παιχνίδι καρτών τύπου υπερατού με τίτλο «Έποικοι του Αιγαίου» και
 3. ένα διαδικτυακό παιχνίδι με τίτλο «Εναέριες συγκρούσεις».

Τα παιχνίδια σχεδιάστηκαν από επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ), των Ινστιτούτων Τεχνολογίας της Καρλσρούης, Θεωρητικών Σπουδών της Χαϊδελβέργης, και Επιστημών Carnegie στο Στάνφορντ καθώς και του Τεχνικού Πανεπιστήμιου του Μονάχου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα διαχείρισης απειλών από άγρια ζωή της Fraport Greece, για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση του εισαγωγικού βίντεο για την πρόσκρουση πουλιών σε αεροπλάνα.

Στόχος των παιχνιδιών είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι:

 • Οι ξηρές όπως τις ξέρουμε σήμερα, δεν ήταν πάντα έτσι και ότι οι μορφές ζωής στη Γη μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου!
 • Ο πλανήτης μας υπήρχε και θα υπάρχει για πολύ ακόμα, αλλά η ζωή πάνω του αλλάζει: είδη εξαφανίζονται και άλλα παίρνουν τη θέση τους και εξελίσσονται, μέσα σε ένα αέναο κύκλο εξαφανίσεων και ειδογενέσεων!
 • Ειδικότερα με το διαδικτυακό παιχνίδι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια του DNA και του γενετικού κώδικα, βάσει του οποίου διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού. Όσο πιο πολύ μοιάζει το DNA των οργανισμών, τόσο πιο συγγενικοί είναι αυτοί οι οργανισμοί.

Για να παίξετε τα παιχνίδια διαβάστε πρώτα τις οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ή το γονέα και το γλωσσάρι των εννοιών που θα συναντήσετε στα παιχνίδια.
 

Για κάθε παιχνίδι μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία:

1.    Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Γίγαντες και Νάνοι»

Για μέγεθος επιτραπέζιου Α2

Για μέγεθος επιτραπέζιου Α3

 

2.    Το παιχνίδι καρτών τύπου υπερατού «Έποικοι του Αιγαίου»

Οι κάρτες και το οπισθόφυλλό τους, το οποίο λειτουργεί και ως υπόμνημα για τους χάρτες και για τις πληροφορίες που αναγράφονται στις κάρτες

 

3.    Το διαδικτυακό παιχνίδι «Εναέριες συγκρούσεις». 

Πριν παίξετε το παιχνίδι παρακολουθείστε πρώτα:

α) το βίντεο «Προσκρούσεις πουλιών σε αεροπλάνα» (https://www.youtube.com/watch?v=jXPf-nHdoxo), όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα και γίνεται μια εισαγωγή στο πώς οι επιστήμες της Μοριακής Βιολογίας, της Βιοπληροφορικής και της Οικολογίας μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση πραγματικών καθημερινών προβλημάτων

β) το βίντεο με τις επεξηγηματικές οδηγίες για το ψηφιακό παιχνίδι (https://www.youtube.com/watch?v=xAbiqv9vNDw), ώστε να γίνουν κατανοητές κάποιες βασικές έννοιες αλλά και να καταλάβετε πώς θα παίξετε το παιχνίδι.

 

Για να παίξετε το παιχνίδι πατήστε εδώ: https://cme.h-its.org/exelixis/eseb/public/gr/core/title.html 

Καλή διασκέδαση!

 


 

The educational package "The Aegean Archipelago: a living laboratory of evolutionary biology" was funded by the European Society of Evolutionary Biology and includes three games:

 1. the board game entitled "Giants and Dwarfs",
 2. the card game entitled "Aegean’s Settlers" and
 3. the online game entitled "Aerial Collisions".

 

The games were designed by scientists from the Natural History Museum of Crete, the Karlsruhe Institute of Technology, the Heidelberg Institute for Theoretical Studies, the Carnegie Institute for Science in Stanford, and the Technical University of Munich.
We wish to thank the team of the Wildlife Hazzards of Fraport Greece, for their help on making the introductory video on bird strikes in airports.

The goals of the games are:

 • to explain to the children that the land masses as we know them today, have not always been like this, and that life forms on Earth change over time,
 • to make children realize that our planet was formed approximately 4,5 Billion years ago and will continue existing for a long time to come, but life on it changes: species disappear, and other species emerge by taking their place. In general evolution happens in a perpetual cycle of speciation and extinction events.
 • especially with the online game, to make children familiar with the concepts of DNA and the genetic code, based on which the characteristics of each organism are formed. The more similar the DNA of organisms is, the more related these organisms are.

Before playing the games, please carefully read the guidelines for the educator or parent and the glossary with the theory on the concepts of the games.


For each game, you may download the following relevant material:

1. The board game "Giants and Dwarfs"

For A2 size

For Α3 size

 

2. The card game "Aegean’s Settlers"

The cards and their cover page, that functions as legend for the maps and the info covered in the cards

 

3. The online game "Aerial Collisions"

Before playing the online game you should:

a) watch the video "Bird strike: Resolving the problem with the cooperation of molecular biology, bioinformatics and ecology” (in Greek with English subtitles) (https://www.youtube.com/watch?v=jXPf-nHdoxo), where the problem is analyzed and an introduction to how the sciences of Molecular Biology, Bioinformatics and Ecology can help solve real life problems is made.

b) watch the introductory video (https://www.youtube.com/watch?v=B_GqEYCqfB8), to understand some basic theoretical concepts and how to play the game.

To play the web game, follow the suggested steps in the web page https://cme.h-its.org/exelixis/eseb/public/en/core/title.html.

 

Have fun!!