Το Εκπαιδευτικό Αποθετήριο για το φυσικό περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου έχει συγκεντρώσει και παρέχει:

  • το Εκπαιδευτικό υλικό  των Εκπαιδευτικών μονοπατιών ή σεναρίων που είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα του Μουσείου.
  • την πρόσβαση στην EUROPEANA, τη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη στην Ευρώπη, όπου το ΜΦΙΚ έχει αναρτήσει 4010 ψηφιακές περιγραφές (στα Ελληνικά και Αγγλικά) ζώων, φυτών, πετρωμάτων, οικοτόπων, βιβλίων, κειμένων, χαρτών, μαθημάτων, videos κ.ά. με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εκπαιδευτικής έρευνας Natural Europe http://www.natural-europe.eu/el. Πληκτρολογείστε το: http://www.europeana.eu/portal/ και ψάξτε το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» για να δείτε όλες τις παραπάνω πληροφορίες.
  • την πρόσβαση στο φωτογραφικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΦΙΚ http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images
  • την πρόσβαση σε videos Εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχουν παραχθεί από το Μουσείο https://www.youtube.com/user/NHMCrete