• Προθεσμία εγγραφών: 
  Δευτέρα, Οκτώβριος 5, 2020
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 
  Τετάρτη, Οκτώβριος 14, 2020 εώς Τετάρτη, Δεκέμβριος 9, 2020
 • Σύνολο διδακτικών ωρών: 
  35

Βιωματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ενηλίκων

Διάρκεια: 35 ώρες

Έναρξη σεμιναρίου: 14 Οκτωβρίου 2020

Λήξη σεμιναρίου: 9 Δεκεμβρίου 2020

Κόστος: 250 €

Εγγραφές έως: 5 Οκτωβρίου 2020

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του σεμιναρίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων:

Θα ανακοινωθούν αργότερα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Δρ Ιάσμη Στάθη στα τηλέφωνα 2810 393262 και 6974 960893.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET (3,5 μονάδες)
Αναλυτικές Πληροφορίες Προγράμματος: 

ΓΕΝΙΚΑ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών, που αφορά στην αξιοποίηση της τέχνης ως μέσο εμψύχωσης και εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της πληροφορίας και της γνωστικής ταυτότητας ενός εκθέματος ή μιας μουσειακής συλλογής σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ιάσμη Στάθη, ΕΔΙΠ ΜΦΙΚ-ΠΚ, ΣΘΕΤΕ

Ιδέα - Εμψύχωση: Μαρία Δρακάκη, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην πολιτιστική διαχείριση και στην πολιτισμική επικοινωνία.

Σε ποιους απευθύνεται: 
 1. Σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στις Παιδαγωγικές Επιστήμες και τις Πολιτισμικές Σπουδές
 2. Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 3. Σε Εκπαιδευτές εμψυχωτές σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
 4. Σε άτομα που χαράζουν εκπαιδευτική ή επικοινωνιακή πολιτική
 5. Σε εκπροσώπους συλλογικοτήτων
 6. Σε καλλιτέχνες
 7. Σε πολίτες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης μέσω της τέχνης
 8. Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα τέχνης ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων: Πτυχιούχοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπ/σης

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET (3,5 μονάδες)
Διδακτικές ενότητες / Διάρκεια: 

Διδακτικές ενότητες

Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων / ώρες

 1. «Γιατί η φύση αξίζει να πάρει τη σκυτάλη!»

6 ώρες

 1. «Η σκυτάλη σε άλλα Μουσεία»

13 ώρες

 1. «Η σκυτάλη στους συμμετέχοντες»

6 ώρες

 1. «Η σκυτάλη δημιουργεί συνέργειες και έργο»

10 ώρες

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότητας

Ώρες Διδασκαλίας

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών Υποενοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα (Προσδιορίζονται οι βασικές ικανότητες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα και γίνεται, αν είναι δυνατόν, διάκριση μεταξύ των γενικών και ειδικών ικανοτήτων, που είναι οι πλέον σχετικές για το προτεινόμενο πρόγραμμα.) 

1. «Γιατί η φύση αξίζει να πάρει τη σκυτάλη!»

6

1.1. Η ιδέα  του σεμιναρίου και σε ποιους απευθύνεται

1.2. Η δημιουργική αξιοποίηση ενός εκθέματος του ΜΦΙΚ  σε μια διαδικασία εμψύχωσης ομάδας

Εξοικείωση με τεχνικές διαμόρφωσης και ενδυνάμωσης της ομάδας μέσω της τέχνης

Εξοικείωση με ερμηνευτικές τεχνικές μουσειακών συλλογών

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων  ελκυστικής και εναλλακτικής παρουσίασης της ταυτότητας ενός οργανισμού  ή ενός συνόλου πληροφοριών

Αισθητοποίηση και βιωματική προσέγγιση των συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και των Μουσείων που θα πάρουν τη σκυτάλη

2. «Η σκυτάλη σε άλλα Μουσεία»

13

2.1.  Επίσκεψη στους χώρους πολιτισμικής αναφοράς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της σκυτάλης

2.2. Η δημιουργική σύνδεση φαινομενικά ετερόκλητων συλλογών και τεκμηρίων με άξονα την σύγχρονη τέχνη

Εξοικείωση με παιχνίδια ρόλων, προσομοίωσης, εργασία σε ομάδες Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας

Άσκηση σε τεχνικές  αξιοποίησης και  στοχαστοκριτικής προσέγγισης ενός έργου τέχνης ή ενός τεκμηρίου ή  μιας  μουσειακής συλλογής

3. «Η σκυτάλη στους συμμετέχοντες»

6

3.1.   Μελέτες περίπτωσης τακτικών επικοινωνιακής πολιτικής από διεθνείς μουσειακούς οργανισμούς

3.2. Συμμετοχικός σχεδιασμός μιας  συλλογικής πολιτισμικής  παρέμβασης στην κοινότητα για την ανάπτυξη συνεργειών

Άσκηση στη δυναμική της ομάδας

Καλλιέργεια κριτικής προσέγγισης μελετών περίπτωσης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, χτίσιμο, ενδυνάμωση, σύνθεση ομάδας, συλλογικός αναστοχασμός

Άσκηση σε τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού

Αναζήτηση ανοικτών ψηφιακών πόρων και αξιοποίησή τους σε ερμηνευτικές διαδικασίες στην τάξη και το μουσείο

4. «Η σκυτάλη δημιουργεί συνέργειες και έργο»

10

4.1. Αναστοχασμός-Αξιολόγηση του σεμιναρίου

4.2. Προτάσεις για βελτιστοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής στην κοινότητα

4.3. Φάσεις υλοποίησης  της  συμμετοχικής πολιτισμικής παρέμβασης «Γιατί η φύση αξίζει να πάρει τη σκυτάλη», ρόλοι, δεσμεύσεις, ενέργειες

Τεχνικές αξιολόγησης μιας διαδικασίας. Χρήση εργαλείων αυτοαξιολόγησης και επικοινωνιακής στρατηγικής ενός οργανισμού

Τεχνικές αποτελεσματικού σχεδιασμού επικοινωνίας και συνεργασίας

Εφαρμογή του εργαλείου  αυτοαξιολόγησης, των τεχνικών και των αρχών που μεταγγίστηκαν  κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  σε ένα νέο project με βάση την αποστολή και το έργο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την αλληλεπίδραση της  ομάδας

Σκοπός προγράμματος: 

Το σεμινάριο στοχεύει στη χρήση της τέχνης ως μέσο εμψύχωσης και εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της πληροφορίας και της γνωστικής ταυτότητας ενός εκθέματος ή μιας μουσειακής συλλογής σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πολιτιστικών φορέων, συλλογικοτήτων, κοινωνικών χώρων και γενικότερα χώρων πολιτισμικής αναφοράς. Η σημειωτική και ευρηματική αξιοποίηση της σκυτάλης υποδηλώνει την αέναη διαδικασία ανάπτυξης των παραπάνω συνεργειών αλλά και αλληλεπίδρασης, μοιράσματος, συλλογικότητας, συγχρονισμού, ετοιμότητας, ενεργοποίησης και διαρκούς κίνησης ιδεών και συναισθημάτων.

Ο παραπάνω εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της πληροφορίας και της γνωστικής ταυτότητας με εργαλείο την τέχνη, έχει επίσης στόχο να ενδυναμώσει την επικοινωνιακή πολιτική του χώρου πολιτισμικής αναφοράς συμβάλλοντας στην προσέλκυση του μη κοινού του. Το νέο αυτό κοινό, μέσα από τη διαμόρφωση στάσεων συλλογικότητας και ενσυναίσθησης,θα επιζητά τα μουσειακά και άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα ως χώρουςαισθητικής καλλιέργειας, ψυχαγωγίας, μάθησης και έμπνευσης.

Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

Τρόποι αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων:

 1. Με γραπτή φόρμα αξιολόγησης (απολογιστική αξιολόγηση)
 2. Με συλλογικό αναστοχασμό στις ενδιάμεσες φάσεις του προγράμματος  (διαμορφωτική αξιολόγηση)
Εκπαιδευτές: 

Ιδιότητα εκπαιδεύτριας: Μαρία Δρακάκη. Εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην πολιτιστική διαχείριση και στην πολιτισμική επικοινωνία

Προσόντα εκπαιδεύτριας

 1. Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης με ειδίκευση στις Παιδαγωγικές Επιστήμες (τ. Σχολική Σύμβουλος) 
 2. Εμπειρία στις τεχνικές εμψύχωσης χώρων πολιτιστικής αναφοράς
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση (ΕΑΠ-Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων)
 4. Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου