Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται από το 1998 στο ΜΦΙΚ και απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς αλλά και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες. Από το 2012, όλα τα σεμινάρια της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΚΕΠΕΚΑ-ΜΦΙΚ), το οποίο λειτουργεί με την 3633/30-03-2012 έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τι παρέχει;

Το αντικείμενο δράσης του ΚΕΠΕΚΑ-ΜΦΙΚ είναι η παροχή συνεχιζόμενης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης, ειδικής πληροφόρησης και συναφών δραστηριοτήτων (έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης και της Δια Βίου Εκπαίδευσης) σε περιβαλλοντικά θέματα της ανατολικής Μεσογείου. Η παρεχόμενη κατάρτιση, που συνδέει τη θεωρητική, την πρακτική και την εργαστηριακή γνώση εντάσσεται τόσο στο χώρο της εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της Σεμιναριακής Εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω το ΚΕΠΕΚΑ-ΜΦΙΚ αναπτύσσει συνεργασίες με αρμόδιους φορείς και φυσικά και νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους τους ενήλικες Έλληνες & ξένους, εργαζόμενους σε διάφορους τομείς, όπως τουρισμό ή εκπαίδευση, σε εθελοντές, ανέργους, φοιτητές κ.ά., οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και το βιογραφικό τους, σε περιβαλλοντικά θέματα της ανατολικής Μεσογείου.

Ποιοι διδάσκουν;

Οι διδάσκοντες του κέντρου είναι μέλη ΔΕΠ του Παν/μίου Κρήτης ή άλλων Πανεπιστημίων, εξειδικευμένο προσωπικό του ΜΦΙΚ ή άλλων φορέων καθώς και ερευνητές διαφόρων ερευνητικών ιδρυμάτων.

Πού γίνεται η επιμόρφωση;

Το ΚΕΠΕΚΑ-ΜΦΙΚ στεγάζεται μέσα στον Εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, κόλπος Δερματά – Παραλιακή ζώνη Ηρακλείου).

Διαθέτει 4 χώρους:

  • Αίθουσα Θεωρίας, όπου γίνεται η θεωρητική κατάρτιση, συζήτηση ή παρουσιάσεις στην ολομέλεια των επιμορφούμενων αλλά και η πρόσβαση στην πληροφορία και τις πηγές βιβλιογραφίας μέσα από το διαδίκτυο.
  • Αίθουσα Δραστηριοτήτων, όπου οι εκπαιδευόμενοι, σε ομάδες, μπορούν να καταρτιστούν σε Εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση, κατασκευές, εικαστικά κ.ά.
  • Δύο Αίθουσες Εργαστηρίου, εξοπλισμένες με στερεοσκόπια που επιτρέπουν την τρισδιάστατη παρατήρηση ζωικών και φυτικών οργανισμών, πετρωμάτων, απολιθωμάτων κ.ά.

Εφόσον είναι αναγκαίο για την επιμόρφωση ή κατάρτιση, χρησιμοποιούνται και άλλοι χώροι του Μουσείου όπως π.χ. η Αίθουσα Πολυμέσων, οι χώροι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κ.ά.