Μάιος 1998

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

«Εργαστήριο με ζωντανούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και επισκέψεις στη φύση».

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΠΕΑΕΚ

Ιούλιος 1998

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

«Εκπαίδευση καθηγητών και εμβάθυνση στις σύγχρονες θεωρίες της Γεωλογικής επιστήμης με στόχο την πρότυπη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΠΕΑΕΚ

Σεπτέμβριος 1998 - Ιούνιος 2005

Μηνιαίοι κύκλοι ενημερωτικών σεμιναρίων σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Εκθέματα, Έντυπο υλικό, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΜΦΙΚ»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Σεπτέμβριος 1998 - Ιούνιος 2005

Έξι ετήσιοι κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Η χρήση του εκθεσιακού υλικού και της πληροφορίας του ΜΦΙΚ, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Οκτώβριος 2005

Ενημερωτικό σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Χλωρίδα, Πανίδα, Νερό, Γεωλογικά φαινόμενα. Θεματικές ενότητες με την επιστημονική στήριξη του ΜΦΙΚ, στο πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να εντάξουν τα δικά τους προγράμματα Σχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης νομού Ηρακλείου

Φεβρουάριος 2006

Ενημερωτικό σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Το πρόγραμμα LIFE και η Μουσειοβαλίτσα του Γυπαετού»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Δεκέμβριος 2006

Ενημερωτικά σεμινάρια σε Μηχανικούς

«Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, ΚΕΚ «ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ/ΤΑΚ»

Σεπτέμβριος 2009

Ενημερωτικό σεμινάριο ξενάγηση σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Ανάπτυξη δικτύου Σπηλαίων»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, ΚΠΕ Ανωγείων

Ιούνιος 2009

Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης (κλάδου ΠΕ4)

«Η διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών: ένα δημιουργικό παιχνίδι;»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUCLIDES «Enhancing the Use of Cooperative Learning to Increase Development of Science studies - Προώθηση της Συνεργατικής Μάθησης στη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων των φυσικών επιστημών».

Ιανουάριος 2010

Ενημερωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

«Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΜΦΙΚ»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Ιανουάριος 2010

Ενημερωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης (Δημοτικής Εκπ/σης)

«Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΜΦΙΚ»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Ιανουάριος 2010

Ενημερωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης (Προσχολικής Εκπ/σης)

«Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΜΦΙΚ»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

Ιανουάριος 2010

Επιμορφωτικά σεμινάρια σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης

«Σύνδεση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κρήτης

Φεβρουάριος 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης

«Ενέργεια, Ανανεώσιμες πηγές και Τοπική Κοινωνία»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Ιούλιος 2010

Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης

«Discover Open Science Resources»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Παν/μιο Κρήτης τμ. Φυσικής, Ελληνογερμανική Αγωγή

Ιούλιος 2010

Βιωματικό Εργαστήριο σε Μουσειοπαιδαγωγούς

«Αρχές που διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Παιδαγωγικό τμ. Προσχολικής Αγωγής Παν/μίου Κρήτης

Οκτώβριος 2010

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Αειφόρο Σχολείο»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ν. Ηρακλείου, Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφόρο Σχολείο»

Νοέμβριος 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης

«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων»

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΜΦΙΚ

Δεκέμβριος 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο -Βιωματικό Εργαστήριο σε Νηπιαγωγούς του Παιδαγωγικού τμ. Παν/μίου Κρήτης (Διδασκαλείο)

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσχολικής αγωγής του ΜΦΙΚ με έμφαση στα ΑμεΑ»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Παιδαγωγικό τμ. Παν/μίου Κρήτης, Παν/μιο Αιγαίου

Δεκέμβριος 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Ξεναγούς της Σχολής Ξεναγών Κρήτης

«Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Σχολή Ξεναγών Κρήτης

Δεκέμβριος 2010

Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Μουσειοπαιδαγωγούς και Επιμελητές Συλλογών Μουσείων (Α΄στάδιο)

«Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας σε θέματα Περιβάλλοντος και Φυσικών Επιστημών»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Ελληνογερμανική Αγωγή

Ιανουάριος 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Μουσειοπαιδαγωγούς και Επιμελητές Συλλογών Μουσείων (Β΄στάδιο)

«Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας σε θέματα Περιβάλλοντος και Φυσικών Επιστημών»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Ελληνογερμανική Αγωγή

Οκτώβριος 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

«Η χρήση του εκπαιδευτικού video στην τάξη»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «YOURVID – Yourvid Save Energy-Εξοικονόμηση Ενέργειας»

3 & 8/10/2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο σε τεχνικούς, συντηρητές, φύλακες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους, διασώστες, πυροσβέστες κ.ά.

«Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών και Κανόνων προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου»

Διοργάνωση ΜΦΙΚ, Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος “PATCH” Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage

2 &3 /11/2011

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης & Μουσειοπαιδαγωγούς

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

28/12/2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Βιωματικό Εργαστήριο στο Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου (PROTECTA)

«Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών και Κανόνων προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «PATCH - Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage»

2/2/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια στο Σύλλογο Διασωστών Ελλάδας

«Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών και Κανόνων προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «PATCH - Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage»

3/3/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια στο Σύλλογο Διασωστών Ελλάδας

«Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών και Κανόνων προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «PATCH - Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage»

11/3/2012

Βιωματικό Εργαστήριο

Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για την προσχολική ηλικία «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών σε περίπτωση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

27 & 28/3/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης, Μουσειοπαιδαγωγούς

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

4 /4/2012

Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο σε Εκπαιδευτικούς, Σχολικούς συμβούλους & Μουσειοπαιδαγωγούς

«Δημιουργώ εκπαιδευτικά μονοπάτια ή σενάρια»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

2/7/2012

Καλοκαιρινό σχολείο Sciencecafes

Σεμινάριο στο πλαίσιο του καλοκαιρινού σχολείου του προγράμματος Sciencecafes με υπεύθυνη την Ελληνογερμανική Αγωγή

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Ελληνογερμανική Αγωγή

4/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας από 26 συνολικά σχολεία της 8ης Περιφέρειας

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

8-10/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια και Εργαστήριο πεδίου σε εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ακολούθησε το ποτάμι»»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Κρήτης, ΚΠΕ Αρχανών, Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος, «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

16/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης της 7ης Περιφέρειας νομού Ηρακλείου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

17 & 19/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης της 3ης και 4ης Περιφέρειας νομού Ηρακλείου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

19/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης της 1ης, 5ης και 9ης Περιφέρειας νομού Ηρακλείου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

22 & 23/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

24/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης 1ης Περιφέρειας Λασιθίου,

«Τα εκπαιδευτικά μονοπάτια ή σενάρια: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους και Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

25 & 30/10/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

2/11/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας από 23 συνολικά σχολεία της 3ης Περιφέρειας Ρεθύμνου

«Τα εκπαιδευτικά μονοπάτια ή σενάρια: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους και Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

12/11/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης από 32 σχολεία της 1ης και 2ης Περιφέρειας νομού Ρεθύμνου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

13/11/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης από 32 σχολεία της 1ης και 2ης Περιφέρειας νομού Ρεθύμνου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

19/11/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης από 30 σχολεία της 1ης , 5ης και 9ης Περιφέρειας νομού Ηρακλείου

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

28/11/2012

Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης από 23 σχολεία της 6ης Περιφέρειας νομού Ηρακλείου «Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

24-28/11/2012

Επιμορφωτική Ημερίδα και 3 βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Κρήτης

Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων προγράμματος «RACCE» για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών σε περίπτωση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου.

Διοργάνωση ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

12/1/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

«Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών σε περίπτωση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος«RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

26/01/2013

Ενημέρωση για τα Εκπαιδευτικά Μονοπάτια

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, ΚΠΕ – Ιεράπετρας

01/03/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

«Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος RACCE»

Διοργάνωση ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

13/03/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος RACCE

«Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών σε περίπτωση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος«RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

31/03/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Ξενάγηση στο ΜΦΙΚ

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, ΚΠΕ – Αρχανών

28/06/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

29/06/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

30/06/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

20/09/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο

Προβολή Ταινίας Συμβούλων Εκπαίδευσης

08/10/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

09/10/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο

Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

10/10/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

05/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε σχολικούς συμβούλους και σε εκπαιδευτικούς Α’ τάξης Δημοτικού

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

12/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε σχολικούς συμβούλους και σε εκπαιδευτικούς Β’ και Γ’ τάξης Δημοτικού

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

13/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε σχολικούς συμβούλους και σε εκπαιδευτικούς Β’ και Γ’ τάξης Δημοτικού

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

18/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Η Φύση είναι το σπίτι μας»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

19/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

21/11/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε σχολικούς συμβούλους και σε εκπαιδευτικούς Α’ τάξης Δημοτικού

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι ή σενάριο: Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Παιδαγωγικό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «NATURAL EUROPE: Use of Natural History and Environmental Cultural Heritage Digital Content for Education»

04/12/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος RACCE

Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών σε περίπτωση σεισμικού ή ηφαιστειακού κινδύνου

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

18/01/2014

Σεμινάριο επιμόρφωσης στο Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου (PROTECTA)

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

22/01/2014

Παράδοση των εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών του έργου RACCE στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions»

10/06/2014

Επιμόρφωση και ενημέρωση των εθελοντικών ομάδων της Κρήτης σε θέματα Φυσικών Καταστροφών

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «RACCE»,  «PATCH», «SEE» και «RISK»

11 &13/10/2014

Επιμόρφωση και ενημέρωση για θέματα Φυσικών Καταστροφών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την μείωση των καταστροφών

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «SEE» και «RISK»

18/11/2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε Σχολικούς Σύμβουλους Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

1/12/2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε Σχολικούς Σύμβουλους Εκπαίδευσης, Δ/ντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Λασιθίου, ΕΚΦΕ Ηρακλείου, ΚΠΕ Κρήτης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

03/12/2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

10/12/2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

18/12/2014

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

19 /1/2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

21 /1/2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε Στελέχη της Εκπαίδευσης.

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

4 /2/2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης

«Το εκπαιδευτικό μονοπάτι: Εργαστήριο στο Μουσείο – Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»

Διοργάνωση: ΜΦΙΚ

1/3/2015

ΚΠΕ Αρχανών, Συνέδριο Βορεάδου, 50 άτομα

3/3/2015

Ένωση Φιλολόγων

21-22/3/2015

CTY Anatolia College

3/5/2015

δρυμα Ευγενίδιου, ΜΦΙΚ

8-9/5/2015

Ελληνογερμανική Εταιρεία

22/5/2015

Συνέδριο Φραγκιαδάκη Γιάννη. Δίκτυα

16/6/2015

Ομάδα Life ΜΦΙΚ (Μπαξεβάνη)

22/9/2015

Εκδήλωση Δήμου Ηρακλείου: «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητα»

30/9/2015

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης , Εγκαίνια φωτογραφίας. Ζαχαράτου

4/10/2015

Παιδικό Φεστιβάλ «Ημέρα των Ζώων». Καλοχριστιαννάκη

6/10/2015

ERASMUS PLUS Φραγκιαδουλάκη Μαρία

7-11/10/2015

ICZEGAR 2015, Συνέδριο Πουλακάκη

10/10/2015

Μουσείο Καζαντζάκη Εκδήλωση

13/10/2015

Συνέδριο ΜΙΤΟΣ Δημοσιογράφων

15/10/2015

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κουμουνδούρος

17/10/2015

"Μια νύχτα στο μουσείο" με τη ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ : Σπήλαια (Καλούστ Παραγκαμιάν)

24/10/2015

TEDx, ΤΕΙ Κρήτης

31/10/2015

Καλαθάκη Φωτεινή

2/11/2015

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

3/11/2015

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

4/11/2015

Τμήμα Ορνιθολόγων ΜΦΙΚ, Συνέντευξη Τύπου Μπαξεβάνη

5/11/2015

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

6/11/2015

Ξενάγηση κ. ΚΑΡΓΑ

7/11/2015

ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ : Έρημοι (Ιάσμη Στάθη)

9/11/2015

Ευρωπαϊκό

10/11/2015

Ευρωπαϊκό, Ξενάγηση Ερυθρός Σταυρός, ΙΕΚΑΒ- Δήμος Ηρακλείου

13/11/2015

Ευρωπαϊκό

14/11/2015

ΙΤΑΝΟΣ

19/11/2015

Σεμινάριο Εργαζομένων ΜΦΙΚ

20/11/2015

Τμήμα Ορνιθολόγων ΜΦΙΚ  (Μπαξεβάνη) - Σεμινάριο Εργαζομένων ΜΦΙΚ

21/11/2015

ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ : Ψηλά Βουνά (Μανώλης Αβραμάκης)

30/11/2015

Σεμινάριο Εργαζομένων ΜΦΙΚ

1/12/2015

Σεμινάριο Εργαζομένων ΜΦΙΚ

5/12/2015

Διατηρώντας σπόρους από τοπικές ποικιλίες: Η αξία της αγροτικής βιοποικιλότητας (Βασίλης Γκισάκης)

11/12/2015

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

12/12/2015

Ελληνική Εταιρεία Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης

13/12/2015

Επιτραπέζια Παιχνίδια "Λαβύρινθος"

19/12/2015

ΖΩΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ : Μικρά Νησιά (Μ. Μυλωνάς)

20/12/2015

Πολ. Σύλλογος Αγίου Ιωάννη (στολισμός δέντρου και φιλαρμονική)