Καλοκαιρινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Είστε εδώ

Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν το 2004 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα καθώς προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών μικρών μας φίλων.

Απευθύνονται σε παιδιά Δημοτικού, διαρκούν 5 συνεχόμενες μέρες την εβδομάδα και υλοποιούνται καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τα παιδιά γίνονται μικροί επιστήμονες ακολουθώντας τη μεθοδολογία της διερευνητικής μάθησης. Μέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση, το παιχνίδι, την κατασκευή, τα θεατρικά δρώμενα, τη ζωγραφική και τον πηλό, την έρευνα στο διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τις συζητήσεις με τους ειδικούς επιστήμονες του Μουσείου, τα παιδιά συλλέγουν πληροφορίες, παρατηρούν και ανακαλύπτουν μόνα τους τη γνώση. Την τελευταία ημέρα της κάθε εβδομάδας πραγματοποιείται παρουσίαση των δραστηριοτήτων των παιδιών στους γονείς και φίλους τους. Οι εξειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί του ΜΦΙΚ, σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες του Μουσείου, καθοδηγούν και συντονίζουν τις δραστηριότητες.

Τα προγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Μουσείου, το Μάιο της κάθε χρονιάς. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των παιδιών, που παίρνουν μέρος στα προγράμματα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς πρέπει να δηλώνουν έγκαιρα τη συμμετοχή των παιδιών τους.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr