• Κιάμος Ν., 2015. Στοιχεία οικολογίας βιοκοινότητας μικροθηλαστικών σε φρύγανα της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 80.
 • Παπαστεφάνου Γ., 2013. Μελέτη της φυλογενετικής ιστορίας και οικολογίας του γένους Passer στο νησί της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 108.
 • Δημοπούλου Α., 2013. Τα φυλογενετικά πρότυπα των χερσαίων σαλιγκαριών του γένους Albinaria στην Κρήτη. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 108.
 • Φελεσάκη Ι., 2013. Σύγχρονη γνώση των διπλόποδων της Κρήτης - συστηματική και στοιχεία βιογεωγραφίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 138.
 • Δημητρίου Α., 2012. Η διαφοροποίηση της οικογένειας Enidae (Gastropoda : Pulmonata) στην Κύπρο. Μια συνδυαστική μελέτη κελυφικών χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών του αναπαραγωγικού συστήματος και μοριακής ανάλυσης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 102.
 • Ψώνης Ν., 2012. Μοριακή Φυλογένεση και Φυλογεωγραφία των δύο "στενά συγγενικών" γενών Helicigona & Campylaea (Γαστερόποδα: Πνευμονοφόρα) στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 72.
 • Αρμένη Ε., 2012. Εκτίμηση των επιπτώσεων των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους γύπες. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 79.
 • Σιώμου Α., 2012. Οικολογία ενδιάμεσων μεταναστευτικών σταθμών του Κοκκινοκεφαλά Lanius senator, κατά την ανοιξιάτικη μεταναστευτική περίοδο. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 88.
 • Γεωργαντής Π., 2012. Στοιχεία οικολογίας χερσαίων γαστερόποδων κατά μήκος του υψομετρικού κλινούς σε δύο ορεινούς όγκους της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 90.
 • Γεωργοπούλου Ε., 2012. Χωρική ανάλυση των χερσαίων σαλιγκαριών της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 93.
 • Γιαννακάκης A., 2011. Στοιχεία οικολογίας μικροθηλαστικών κατά μήκος του υψομετρικού κλίνους σε δύο ορεινούς όγκους της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 153.
 • Τσιριγωτάκης Ν., 2011. Αιμοπαράσιτα και Μετανάστευση : μελέτη των αιμοπαρασίτων τεσσάρων ειδών πουλιών κατά την εαρινή μεταναστευτική περίοδο στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων.     Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 42.
 • Παναγιώτου Ε., 2011. Μελέτη της επίδρασης της αστικοποίησης στις βιοκοινότητες των εδαφικών αραχνών (ARANEAE: GNAPHOSIDAE) στο νομό Ηρακλείου. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 300.
 • Κοντογιώργος Γ., 2011. Τροφική οικολογία του Νανόμπουφου (Asio otus) στον κάμπο της Μεσαράς (κεντρική Κρήτη). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Καπλή Π., 2010. Μοριακή Φυλογένεση του Γένους Mesalina (Sauria: Lacertidae). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 39.
 • Ρηγοπούλου Ε., 2010. Σύγκριση αναπαραγόμενων πληθυσμών δύο ειδών τσιροβάκων – Sylvia melanocephala και Sylvia rueppelli – στη Νότια Ελλάδα με βάση τη φωνή και το ενδιαίτημα. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ.61.
 • Μανιάκας Ι., 2010. Βιομετρική μελέτη του μετακρανιακού σκελετού των Πλειστοκαινικών ελαφιών της Κρήτης και της Καρπάθου. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 331.
 • Σπανέλη Β., 2009. «Στοιχεία οικολογίας και θερμικής βιολογίας της σαύρας Podarcis cretensis». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 128.
 • Κυριαζή, Π. 2008. «Σύγκριση των φυλογεωγραφικών προτύπων των 4 ειδών φιδιών της Κρήτης στην περιοχή του Αιγαίου με την χρήση του μιτοχονδριακού γονιδιώματος». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 87.
 • Γκουλέτσα Σ., 2007. «Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού Φόδελε σύμφωνα με βιολογικά και υδρομορφολογικά κριτήρια». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 76
 • Κορνήλιος Π., 2007. «Φυλογεωγραφία του Chalcides ocellatus (Sauria: Scincidae) στην περιοχή της Μεσογείου με τη χρήση μοριακών μεθόδων». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 130.
 • Σβανά Κ., 2007. «Μελέτη των Άνω Μειοκαινικών Σειρηνίων της Κρήτης. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 70.
 • Γαλανάκη Κ., 2006. «Δυναμική μιας αποικίας των ειδών Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) και Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (MAMMALIA, CHIROPTERA) σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 140.
 • Μπαρμούτης Χ., 2005. «Οικολογία ανοιξιάτικης μετανάστευσης ειδών του γένους Sylvia στη Γαύδο». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 152.
 • Καγιαμπάκη Ά., 2004. «Φυτογεωγραφική μελέτη του τόξου του νότιου Αιγαίου». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 175.
 • Καλτσάς Δ., 2004. «Οικολογία του είδους Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) (Arachnida: Scorpiones) σε παράκτιες περιοχές του Αιγαίου». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 296.
 • Κατσιμάνης Ν., 2004. «Στοιχεία ορνιθοπανίδας των μεσογειακού - τύπου θαμνοτόπων της Κρήτης - βιοκοινοτική και αυτοοικολογική προσέγγιση». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 196.
 • Αρβανίτης Π., 2003. «Ημερήσια δραστηριότητα τεσσάρων ειδών Anatidae στην τεχνιτή λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια της διαχείμασης». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 120.
 • Γεωργιακάκης Π., 2003. «Τροφική οικολογία των Χειροπτέρων της Κρήτης». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 111.
 • Ζηδιανάκης Ι., 2002. «Η απολιθωμένη χλωρίδα της λεκάνης των Βρυσών. Συνεισφορά στη γνώση του παλαιοκλίματος και του παλαιοπεριβάλλοντος του Άνω Μειοκαίνου της Δυτικής Κρήτης». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 119.
 • Παπακωνσταντίνου Α., 2002. «Δυναμική Θρεπτικών και Δομή Βενθικής Βιοκοινότητας σε ένα Μεσογειακό ποτάμι περιοδικής ροής, επιβεβαρυμένο με ρύπανση». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Τριάντης Κ., 2002. «Βιογεωγραφία, συστηματική και οικολογία των χερσαίων μαλακίων στο αρχιπέλαγος της Σκύρου». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 163.
 • Κουτσάκη Ο.Λ., 2001. Καταγραφή και μελέτη μεταβολής φυσικοχημικών παραγοντων και μακροασπονδύλων σε σχέση με το χρόνο και το χώρο στη φραγμολίμνη Μπραμιανών Λασιθίου. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 162.
 • Belardinelli Α., 2001. «Distribution, activity morphological and morphometrical characters of Erinaceus concolor nesiotesMustela nivalis galinthiasMartes foina bunitesMeles meles arcalus, Felis silvestris cretensis in Crete». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 149. (Στα Αγγλικά).
 • Σημαιάκης Σ., 2001. «Μελέτη της συστηματικής της κατανομής και της φαινολογίας των χειλοπόδων της Κρήτης με έμφαση στα αλπικά οικοσυστήματα των ορεινών όγκων του νησιού». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 118.
 • Μάντζιου Γ., 2000. «Οικολογία, κατανομή και διαφοροποίηση της Mauremys caspica (Testudines: Bataguridae) στην Κρήτη. Master Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 145.
 • Τσεκούρα Ζ., 2000. «Μελέτη μορφολογικών ταξινομικών χαρακτήρων σε πληθυσμούς των taxa του section Genea του γένους Bromus (Poaceae) στην Κρήτη. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 110.
 • Χαλκιά Δ., 2000. «Μελέτη της μορφολογικής και γενετικής ποικιλομορφίας του είδους Podarcis erhardii (Sauria: Lacertidae) στη δυτική Κρήτη. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 115.
 • Παρμακέλης Α., 1998. «Διαφοροποίηση του γένους Mastus (Gastropoda, Pulmonata) στην Κρήτη». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 126.
 • Στάθη Ι., 1998. «Κατανομή των Σκορπιών στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και στοιχεία Οικολογίας των Σκορπιών της Κρήτης». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 127.
 • Χατζάκη Μ., 1998. «Συστηματική και φαινολογία των εδαφόβιων αραχνών του νησιωτικού συγκροτήματος της Γαύδου – Γαυδοπούλας». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 149.
 • Δρετάκης Μ., 1996. «Τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά σε τέσσερις υγροτόπους της Κρήτης. Πληθυσμιακά και οικολογικά στοιχεία». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ 119.
 • Κασαπίδης Π., 1996. «Μελέτη της φυλογεωγραφίας του Cytropodion kotschyi (Sauria: Gekkonidae) στο χώρο του Νοτίου Αιγαίου, με ανάλυση μιτοχονδριακού DNA». Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 62.