Σύντομη καταγραφή εξέλιξης

Η πορεία του ΜΦΙΚ διακρίνεται σε 2 φάσεις. Η πρώτη, αφορά την περίοδο από την ίδρυσή του μέχρι το 1993 κατά την οποία το ΜΦΙΚ είχε μικρή ανάπτυξη. Η δεύτερη αφορά στο διάστημα 1993 έως σήμερα όπου η ανάπτυξή του είναι εκρηκτική. Συγκεκριμένα:

 • Από 1 εργαζόμενο το 1993 σήμερα έχει 34 από τους οποίους οι 12 είναι ειδικοί επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (2 Μέλη ΔΕΠ, 2 διδάσκοντες ΠΔ 407, 4 Μόνιμοι Υπάλληλοι ΠΚ, 15 ΙΔΑΧ, 7 Συμβασιούχοι, 3 συνεργαζόμενοι μεταπτυχιακοί επιστήμονες, 1 αποσπασμένος εκπαιδευτικός)
 • Από 46m2 χώρου εργασίας το 1993, σήμερα εκτείνεται σε περισσότερα από 2.000m2 εργασιακού και σε 5.500m2 εκθεσιακού χώρου.
 • Οι επιστημονικές συλλογές αριθμούν περισσότερα από 2.000.000 δείγματα. Για πολλές ομάδες αποτελούν τις σημαντικότερες ή κάποιες από τις πιο σημαντικές συλλογές για την περιοχή (Ελλάδα – Αν. Μεσόγειο) παγκοσμίως.
 • Έχει συμμετάσχει σε 86 εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Έχει συμβάλει σε περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Έχει συμβάλει σε περισσότερες από 250 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.
 • Στις εγκαταστάσεις του και με την επίβλεψη μελών του, έχουν εκπονηθεί 18 διδακτορικές και 32 μεταπτυχιακές διατριβές φοιτητών του ΠΚ. Δεκάδες προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν εκπονήσει εργασίες εξολοκλήρου ή μερικώς στηριγμένοι σε συλλογές και δεδομένα του ΜΦΙΚ.
 • Έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, ειδικές ομάδες, ευρύ κοινό) ενώ συμμετέχει και σε αντίστοιχα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα έχει σημαντική σχετική εκδοτική δραστηριότητα.
 • Εκτός από τη μόνιμη έκθεση, έχει σχεδιάσει και διαμορφώσει έξι μόνιμες περιφερειακές και πολλές περιοδικές εκθέσεις, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης και περιοδικές εκθέσεις στη Λιβύη και Κύπρο (σχεδιασμός – υλοποίηση) και τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Κύπρου και Χαλκιδικής (σχεδιασμός). Οι επισκέπτες των εκθέσεών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αριθμούν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες.
 • Έχει πραγματοποιήσει πολλές συστηματικές παλαιοντολογικές ανασκαφές σε διάφορες θέσεις της Κρήτης με σημαντικότερη αυτή του Δεινοθήριου Γιγάντιου στη Σητεία, του μεγαλύτερου χερσαίου θηλαστικού που έζησε ποτέ στο νησί.
 • Έχει αναπτύξει δεκάδες συνεργασίες με επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Έχει την πιο πλήρη ομάδα ειδικών σε θέματα βιολογικής και γεωλογικής ποικιλότητας στην Ελλάδα.
 • Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό - ερευνητικό ίδρυμα στο χώρο του στην Ελλάδα το οποίο εκτός από τις δεκάδες επιστημονικές αποστολές εντός Ελλάδας και πολλές (πάνω από 10) στην Κύπρο, έχει οργανώσει 9 πολυμελείς επιστημονικές αποστολές στο εξωτερικό με έμφαση στη Β. Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
 • Δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, έχοντας αναδειχθεί σε βασικό φορέα αξιολόγησης έργων και μελετών σε συνεργασία με πολίτες, φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα παρέχοντας αμισθί αντίστοιχες υπηρεσίες.
 • Έχει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, επικουρικές δομές, 3 οχήματα 4x4 και ένα σκάφος 6 μέτρων.