Το γραφιστικό εργαστήριο του Μ.Φ.Ι.Κ. δημιουργήθηκε το 1998 για να υποστηρίζει τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του. Επίσης, σχεδιάζει όλο το έντυπο, ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό (αφίσες, βιβλία, ημερολόγια, εκπαιδευτικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα κ.λ.π.) για την υποστήριξη των ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων στο Μ.Φ.Ι.Κ. Έχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων σε διάφορα υλικά και σε διάφορες διαστάσεις.