Η Βιβλιοθήκη του Μ.Φ.Ι.Κ. λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στεγάζεται στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λ. Κνωσού, στο Ηράκλειο. Σκοποί της Βιβλιοθήκης είναι:

 • η συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τοπεριβάλλον και τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων της ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στο Αιγαίο,
 • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 • η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών που θα ενισχύουν τις ερευνητικές ομάδες και θα καλύπτουν τις ανάγκες για πληροφόρηση όλων των χρηστών,
 • η παροχή άμεσης πρόσβασης σε έντυπο υλικό και πληροφόρηση γενικότερα από πηγές που δεν ανήκουν στη συλλογή της.

Ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης γίνεται είτε με αγορά υλικού μέσω του Πανεπιστημίου είτε με δωρεές. Ως υλικό της βιβλιοθήκης θεωρείται κάθε αντικείμενο που ανήκει στη συλλογή της και είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό. Περιλαμβάνει:

 • Περίπου 1800 τίτλους βιβλίων
 • Περίπου 6200 ανάτυπα εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Οι εργασίες που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη αναφέρονται σε βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία κυρίως της Κρήτης, των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου. Πιο εξειδικευμένα αρχεία ανατύπων διατηρούνται και στα επιμέρους τμήματα.
 • Ηλεκτρονικές Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων για την πανίδα και τη χλωρίδα των νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου (σύγχρονα και απολιθωμένα).
 • Κασέτες Video, DVD και CD ROMs για το περιβάλλον.
 • Πρακτικά Συνεδρίων, Εκπαιδευτικό υλικό.
 • Χάρτες Γ.Υ.Σ, Π.Ν., Ι.Γ.Μ.Ε., Υπ. Γεωργίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ε.Σ.Υ.Ε., Τ.Υ.Π.Κ., Ο.Α.Σ.Π.
 • Περιοδικά (109 τίτλοι).
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κυρίως για την Κρήτη.

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00.

Διεύθυνση

Πτέρυγα Ξ, Γραφείο 210
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λ. Κνωσού
ΤΘ 2208
71409 Ηράκλειο