Το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990 και έκτοτε εμπλουτίζει σχεδόν καθημερινά το υλικό του. Μέχρι τώρα περιλαμβάνει περίπου 82000 διαφάνειες (slides) και 2500 αρνητικά και τυπωμένες φωτογραφίες, όλες με περιβαλλοντικό περιεχόμενο από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ο κύριος όγκος των διαφανειών περιλαμβάνει εικόνες ζώων, φυτών, απολιθωμάτων, βλάστησης και γενικότερα τοπία και ανθρώπινες δραστηριότητες από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Για την εύκολη αναζήτηση και χρήση του φωτογραφικού αρχείου, για την κατάλληλη αξιοποίησή του και προκειμένου να γίνεται καλύτερα η διαχείριση και διαφύλαξή του, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή του. Τα τελευταία χρόνια οι διαφάνειες ψηφιοποιούνται, προσδιορίζονται από ειδικούς και καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων, με πάνω από 20 λέξεις κλειδιά για την κάθε εγγραφή 

Άλλες δραστηριότητες του φωτογραφικού αρχείου του Μ.Φ.Ι.Κ., εκτός της περιβαλλοντικής τεκμηρίωσης, είναι:

  • Η υποστήριξη του εκθεσιακού τμήματος του Μ.Φ.Ι.Κ.
  • Η υποστήριξη όλων των εκδόσεων του Μ.Φ.Ι.Κ.
  • Η εκπαιδευτική υποστήριξη του Μ.Φ.Ι.Κ. σε ενδοπανεπιστημιακές δραστηριότητες ή σε διαλέξεις εντός ή εκτός Κρήτης.
  • Η υποστήριξη σε εικόνα συγγενικών φορέων (άλλα τμήματα ή εκδοτικοί φορείς) εντός και εκτός του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Μέσω δωρεών αποκτήθηκαν:

Συλλογή Ψηφιακών φωτογραφιών φυτών και τοπίων της Κρήτης από τον Prof. Dr Hartmut H. Hilger, Institut für Biologie, Systematische Botanik und Pflanzengeographie Freie Universitaet Berlin.
Συλλογή Διαφανειών από τον κ. Αναστάσιο Σακούλη.
Συλλογή Διαφανειών από τον κ. Ευάγγελο Σπινθάκη (Συλλογή Νικολάου Μ. Σακλαμπάνη, Δικηγόρου).
Συλλογή Διαφανειών από τον κ. Γιάννη Ρουσόπουλο.

Δικαίωμα χρήσης του φωτογραφικού αρχείου έχουν μόνο τα μέλη του Μ.Φ.Ι.Κ. Αλλοι φορείς μπορούν να κάνουν χρήση του αρχείου υπό όρους μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη του αρχείου.

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00.

Διεύθυνση

Πτέρυγα Ξ, Γραφείο 210
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λ. Κνωσού
ΤΘ 2208
71409 Ηράκλειο