• Διάρκεια:
    01/07/2002 εώς 30/06/2006
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    1,371,665.00 €