• Διάρκεια:
    15/07/1998 εώς 28/02/2002
  • Προϋπολογισμός:
    1,603,668.38 €