• Διάρκεια:
    01/02/2009 εώς 31/12/2012
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    80,000.00 €

Το Πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τη MOm, το ΕΛΚΕΘΕ το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την SPEA σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA), κατά την περίοδο 2009-2012.