• Διάρκεια:
  01/10/2015 εώς 30/09/2020
 • Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Προϋπολογισμός:
  395,525.00 €
Ιστοσελίδα:

Το έργο LIFE NATURA THEMIS είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δημόσιες αρχές με προανακριτικές αρμοδιότητες. Ανάδοχος του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και εταίροι, το ΣΥΓΑΠΕΖ (ΥΠΕΝ), η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ανάγκη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση ότι εισαγγελικές και προανακριτικές αρχές δεν είναι εξοικειωμένες με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Από τους βασικούς στόχους του έργου LIFE NATURA THEMIS είναι:

 • Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας
 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα και να προβαίνουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον.
 • Η τεκμηρίωση, ότι η ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου προάγει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζει την ορθή χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.
 • Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000 για την παράνομη δραστηριότητα στις περιοχές τους, που προσβάλλει την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική τους πρόοδο.

Η υλοποίηση των ως άνω στόχων στηρίζεται στο πρωτογενές υλικό που για πρώτη φορά συγκεντρώνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μέσω δύο Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο κοινό, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Ο χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος και οι οδηγοί των προανακριτικών φορέων επιδιώκουν να διευκολύνουν τον προγραμματισμό και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Κυριότερες Δράσεις

 • Η δημιουργία δύο περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων, ένα για την Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο - Λασίθι) και ένα για τη Δυτική Κρήτη (Χανιά - Ρέθυμνο). Τα δύο παρατηρητήρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα και τα σημεία που αυτό εμφανίζεται συχνότερα. Μια ενιαία βάση δεδομένων, με στοιχεία από αστυνομικά τμήματα, το λιμενικό σώμα, πρωτοδικεία και διοικητικές υπηρεσίες με προανακριτικές αρμοδιότητες θα απεικονιστεί σε ένα γεωπληροφορικό χάρτη. Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων αυτών, καθώς και η ανασκόπηση της επικαιροποιημένης Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα βοηθήσουν στην αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και στην κατάρτιση της στρατηγικής για την υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης.
 • Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των προπαρασκευαστικών δράσεων και των δύο Παρατηρητηρίων (ηλεκτρονική σελίδα προγράμματος, εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τους κοινωνικούς εταίρους και τα ΜΜΕ).
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια, έντυποι και ηλεκτρονικοί οδηγοί) των κοινωνικών εταίρων αλλά και των ομάδων στόχων, όπως οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες του πρωτογενή και τριτογενή τομέα που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών NATURA 2000, στελέχη και υπάλληλοι δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών που εργάζονται σε τμήματα περιβάλλοντος και διοίκησης.
 • H αξιολόγηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής επικοινωνίας και της πορείας υλοποίησης των δράσεων του έργου (μέσω ερευνών αποτίμησης, παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών κ.ά.).

H διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της δικτύωσης με άλλα προγράμματα, LIFE και μη, με παρόμοιο αντικείμενο.