• Διάρκεια:
    01/12/2014 εώς 31/03/2017
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    75,690.20 €