Χρηματοδότης:

Το έργο Life IGIC “Βελτίωση πράσινων υποδομών σε αγροτικά οικοσυστήματα: επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων» LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα-LIFE16 NAT/GR/000575, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ και εταίροι το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Φαιστού.

Στοχεύει στην ανάπτυξη “Πράσινων” ή “Οικολογικών”, υποδομών (ΠΥ) καθώς και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες, στην δυτική Μεσσαρά, νότια Κρήτη.

Η τοποθεσία του έργου, που περιβάλλεται από περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, χαρακτηρίζεται από σημαντική οικονομική, πολιτιστική, οικολογική και γεωργική αξία. Ωστόσο, η εντατικοποίηση της γεωργίας οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες σε μείωση των φυτικών και ζωικών ειδών και σε απώλεια των οικοτόπων τους, με σημαντικές συνέπειες στη συνολική βιοποικιλότητα και τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου πράσινων υποδομών το οποίο θα παίξει επιδεικτικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αγροοικοσυστήματα και παρέχοντας τη βάση για την επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.