Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019 - 19:00

Τι επηρεάζει περισσότερο τη συμπεριφορά μας, τα γονίδια ή εμπειρίες μας;

Το ερώτημα ταλανίζει την επιστήμη για πάνω από ένα αιώνα. Σήμερα οι νευροεπιστήμες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου – του οργάνου που υπαγορεύει τη συμπεριφορά – καθορίζεται όχι μόνο από τα γονίδια, αλλά και από τις εμπειρίες οι οποίες μπορεί να είναι προγεννητικές αλλά και μετά την γέννηση, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι εμπειρίες τροποποιούν τη λειτουργία του εγκεφάλου και κατά την ενήλικη ζωή, με συνεπακόλουθο την πλαστικότητα του εγκεφάλου, δηλαδή την ιδιότητά του να τροποποιεί τη δομή και τη λειτουργία του ως απάντηση στα αισθητηριακά ερεθίσματα και τις εμπειρίες. Η συσσωρευμένη γνώση και τα συναισθήματα εγγράφονται σε εγκεφαλικά νευρωνικά κυκλώματα τα οποία αναδιατάσσονται συνεχώς μέσω της αλληλεπίδρασης των γονιδίων με νέες εμπειρίες. Οι πράξεις υπαγορεύονται τελικά από αυτά τα κυκλώματα που βρίσκονται σε μια αέναη ανάπλαση. Τα ευρήματα αυτά θα συζητηθούν σε σχέση με το ερώτημα της ελεύθερης βούλησης.

Την εισήγηση θα ακολουθήσει εκτεταμένη συζήτηση.
Είσοδος ελεύθερη

Οι Δαρβινικές Δευτέρες διοργανώνονται και συντονίζονται από μία ομάδα 6 επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης  και του ΕΛΚΕΘΕ. Πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Πολυμέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://darwinianmondaysgr.weebly.com/