Με τίτλο «Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης», πραγματοποιείται διαδικτυακά από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου 2021 το 10ο Συνέδριο HELECOS, το οποίο συνδιοργανώνεται κάθε 2 χρόνια από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, την Ελληνική Ζωολογική και την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και αναμένεται να επικεντρωθεί στις δυνατότητες της Επιστήμης της Οικολογίας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων της παρούσας αλλά και της επόμενης 10ετίας, αξιοποιώντας νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνολογίες που έχουν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια μέσω της έρευνας και μελέτης της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων αλλά της εφαρμογής διαφόρων διαχειριστικών δράσεων.

Το έργο NewLIFE4Drylands θα συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου με αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Λύσεις Βασισμένες στη Φύση που καθορίζονται από Τεχνικές Τηλεπισκόπησης με στόχο μια νέα Ζωή για Ξηρές Περιοχές (NewLife4Drylands)». Την αναρτημένη ανακοίνωση θα υποστηρίξει για λογαριασμό του έργου η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το οποίο συμμετέχει σε αυτό το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα LIFE ως εταίρος.

Το NewLife4Drylands πρόκειται να μελετήσει την αποτελεσματικότητα μεθόδων βασισμένων στις φυσικές διεργασίες και την εμπειρία παλαιότερων γενεών, οι οποίες συνοπτικά ονομάζονται «Λύσεις Βασισμένες στη Φύση» (Nature Based Solutions-NBS) και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης παγκοσμίως.

Η αξιολόγηση των  μεθόδων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω δορυφορικής παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών, αλλά και ανάλυσης διαφόρων φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων που επιδεινώνουν τα φαινόμενα ερημοποίησης και εδαφικής υποβάθμισης ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν και μεταβάλλουν το φυσικό τοπίο των περιοχών μελέτης του έργου. Για την Ελλάδα, οι πιλοτικές περιοχές που επιλέχθηκαν να παρακολουθηθούν και μελετηθούν  συστηματικά για τα επόμενα 2 χρόνια, είναι δύο προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τελείως διαφορετικά γεωλογικά, οικολογικά, φυσικοπεριβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά: τα Στενά του Νέστου στην κεντρική Μακεδονία και τα Αστερούσια Όρη στην Κρήτη.

Περίληψη της αναρτημένης ανακοίνωσης μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ανάρτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου HELECOS 10 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.helecos10.gr.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon helecos-10-abstract_drylands_gr-en.pdf567.29 KB