Εξερεύνηση και βιολογική καταγραφή σπηλαίου των Σφακίων

Είστε εδώ

Στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2021 ολοκληρώθηκε η εξερεύνηση και βιολογική επιθεώρηση ενός πολύ σημαντικού σπηλαίου στην περιοχή του Λύκου Σφακίων. Το σπήλαιο είχε εντοπιστεί στο παρελθόν, λόγω όμως της κατακόρυφης ανάπτυξής του, ήταν αναγκαία η συνδρομή σπηλαιολόγων για την ολοκλήρωσή της εξερεύνησής.

Με αφορμή την πανελλήνια σπηλαιολογική αποστολή «Στέρνες 2021» που έλαβε χώρα σε βάραθρο των νότιων Λευκών Ορέων, μέλη του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.) και του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (Φ.ΟΡ.Σ.Σ.) «αρμάτωσαν» και εξερεύνησαν το χαμηλότερο μέρος του σπηλαίου. Στην αποστολή συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, οι οποίοι ανέλαβαν τις βιολογικές παρατηρήσεις.

Το σπήλαιο του Λύκου, αν και μικρό σε διαστάσεις (έχει δύο αίθουσες μήκους 35μ και πλάτους 10μ περίπου), είναι πολύ σημαντικό για την άγρια ζωή, καθώς προσφέρει καταφύγιο σε πολλές δεκάδες νυχτερίδες των αυστηρώς προστατευόμενων ειδών Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis blythii και Rhinolophus blasii, αλλά και σε ασπόνδυλα διαφόρων ειδών τα οποία μελετώνται από το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών ερευνών Ελλάδας.

Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του ΣΠΟΚ και του Φ.ΟΡ.Σ.Σ., η βοήθεια των οποίων στάθηκε καθοριστική για τη μελέτη του σπηλαίου.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr