Μέλη των ομάδων έργου του NewLife4Drylands παρακολούθησαν διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσαν το Eργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΜΣ-ΙΕΤ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις 4 Φεβρουαρίου 2022.

Σκοπός της εκδήλωσης με τον τίτλο «Συμβολή της Γεωπληροφορικής στη Μοντελοποίηση Εδαφικής Διάβρωσης» ήταν να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ ειδικών εδάφους και ειδικών γεωπληροφορικής, σχετικά με τη χρήση, την προοπτική, και τα υφιστάμενα όρια των γεωχωρικών δεδομένων και εργαλείων στη μοντελοποίηση της εδαφικής διάβρωσης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 5DARE (www.5dare.tuc.gr) που υλοποιεί το (ΙΜΣ-ΙΕΤ) και περιελάμβανε τις παρακάτω ομιλίες στα αγγλικά:

  • The “Development of an integrated 5-Dimensional spacebased methodology for Assessing and modeling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds (5DARE)” project
  • Large Scale Soil Erosion Modeling
  • Soil Erosion in Greece: Extent, Rates, and Mapping Methods
  • Remote Sensing for Soil Erosion Investigation in Cyprus: Selected Case Studies
  • Modeling Soil Erosion Potential in Mediterranean Ecosystems Using Geospatial Technologies
  • Linking Soil Erosion Modeling to Landscape Patterns and geomorphometry: An Application in Crete, Greece
  • Soil Erosion and Cultural Heritage: Risk Assessment and Technology
  • System Dynamic Modeling for Sustainable Soil Salinity Management

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες της διαδικτυακής ημερίδας στον σύνδεσμο https://youtu.be/K-VBJBtbpHQ.