Η συνεχής υποβάθμιση του εδάφους σε όλο τον πλανήτη, επιβεβαιώνεται εκ νέου με την Έκθεση του ΟΗΕ για τις Γαίες του πλανήτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Κύρια αιτία αυτής της υποβάθμισης, που οδηγεί σε έλλειψη φυσικών πόρων, γόνιμου εδάφους, νερού, μείωσης της βιοποικιλότητας, είναι η διαρκής αύξηση των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διατροφικών ειδών. Αύξηση που πλέον θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα του πλανήτη να θρέψει την ανθρωπότητα.

Η καλλιέργεια ειδών διατροφής σε υποβαθμισμένα εδάφη γίνεται σταδιακά πιο δύσκολη, καθώς αυτά εξαντλούνται γρήγορα, όπως και οι υδάτινοι πόροι, ενώ παράλληλα χάνονται φυτικά και ζωικά είδη και επιδεινώνεται η κλιματική κρίση μειώνοντας την ικανότητα της Γης να απορροφά και να δεσμεύει άνθρακα. Ταυτόχρονα επηρεάζεται η ανθρώπινη υγεία, μειώνεται η πρόσβαση σε καθαρό νερό, επιδεινώνεται η ξηρασία, φαινόμενα που επηρεάζουν και την οικονομική σταθερότητα, μειώνοντας το ΑΕΠ κυρίως των πληττόμενων χωρών.

Σύμφωνα με τον Ιμπραχήμ Τιάου, εκτελεστικό γραμματέα της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, απαιτούνται επενδύσεις τουλάχιστον 1,6 τρις δολλαρίων την επόμενη δεκαετία, για την αποκατάσταση της ποιότητας των εδαφών σε περίπου 1 δις εκταρίων υποβαθμισμένης γης. Ποσό που θεωρείται μεν απαγορευτικό για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, πλην όμως αναγκαίο εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε το μισό τουλάχιστον της παγκόσμιας ετήσιας οικονομικής παραγωγής, που αντιστοιχεί σε 44 τρις δολλάρια ετησίως, η οποία κινδυνεύει λόγω της υποβάθμισης των εδαφών, σύμφωνα με την Έκθεση. Το οικονομικό όφελος από την αποκατάσταση της υποβαθμισμένης γης θα μπορούσε να ανέλθει σε 125 έως 140 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, που θα ήταν περίπου 50% περισσότερο από τα 93 τρισ. δολάρια, όσο ήταν το παγκόσμιο ΑΕΠ για το 2021.

Ολόκληρη η Έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ.