Η εφορία Αρθροπόδων ξεκίνησε το 1985, ως εργαστήριο Αρθροπόδων με συστηματικό και οικολογικό ερευνητικό προσανατολισμό. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται περισσότερο στη βιογεωγραφική έρευνα, τη φυλογεωγραφία και τη φυλογένεση των εδαφικών ομάδων κολεοπτέρων (Carabidae, Tenebrionidae, Staphylinidae), των σκορπιών της Μεσογείου, των εδαφικών ομάδων αραχνών (Gnaphosidae) και των ελληνικών χειλοπόδων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της εφορίας αρθροπόδων τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Καταγραφές ειδών και κατανομών των ελληνικών:
  • Αραχνιδίων (Αραχνών & Σκορπιών)
  • Χειλοπόδων
  • Κολεοπτέρων (Carabidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Cerambycidae, και Staphylinidae)
  • Σκορπιών
 • Φυλογένεση και Βιογεωγραφία του γένους Dendarus (Coleoptera-Tenebrionidae).
 • Οικολογία (μελέτη νυχθήμερης δραστηριότητας) του γένους Mesobuthus (Scorpiones).
 • Συμμετοχές σε προγράμματα Διαχείρισης Οικοτόπων (προγράμματα του Μ.Φ.Ι.Κ.), με έμφαση στην ανάλυση των χερσαίων αρθροπόδων.
 • Συμμετοχές σε εκδόσεις ή μελέτες του Μ.Φ.Ι.Κ. με οικολογικά ή παρεμφερή θέματα για τον Ελληνικό ή Μεσογειακό χώρο.
 • Συμμετοχές υποστήριξης και συνεργασία σε θέματα χερσαίων αρθροπόδων με τα υπόλοιπα εργαστήρια (πχ. ανάλυση στομαχικού περιεχομένου διαφόρων σπονδυλοζώων, όταν η διατροφή περιλαμβάνει έντομα ή άλλα αρθρόποδα, ανάλυση κοπράνων σε εντομοφάγους οργανισμούς, κλπ.).