Εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης

Είστε εδώ

Το εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης (Μ.Σ.Ε.) του Μ.Φ.Ι.Κ. ιδρύθηκε το 2001.

Πρόκειται για ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, που υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα του Μ.Φ.Ι.Κ., τα οποία περιλαμβάνουν τη φυλογένεση, φυλογεωγραφία, τη συστηματική και τη μελέτη της γενετικής δομής διαφόρων ζωικών και φυτικών ειδών.

Το Μ.Σ.Ε. διαθέτει τον τυπικό εξοπλισμό και όλο τον αναγκαίο εξποπλισμό (φυγόκεντρο, συσκευές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού, σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, επωαστικό κλίβανο, φούρνο, καταψύκτες, αυτοματοποιημένο αλληλουχητή) για αναλύσεις DNA και πρωτεϊνών, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρκετούς ερευνητές να μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα.

Το Μ.Σ.Ε. είναι διαθέσιμο για χρήση από τα μέλη του Πανεπιστημίου της Κρήτης (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και άλλους ερευνητές), εφόσον διαθέτουν τη γνώση ή έχουν την εμπειρία εργασίας σε άλλο

αντίστοιχο εργαστήριο. Ερευνητές από το χώρο εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. Πριν όμως χρησιμοποιήσουν τα μέσα του Μ.Σ.Ε., θα πρέπει αφενός να διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο σχετικά με τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται και αφ' ετέρου να προσκομίσουν ικανοποιητική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr