Πρωτοβουλία συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Γιεηλ.

You are here

  • Duration:
    01/04/2002 to 31/03/2005
  • Budget:
    897,909.00 €

Couldn't find what you are looking for? Get in touch with us

  • Duration: