Κύρια Μηνύματα

Τα κύρια μηνύματα του έργου είναι:

  • Το ενδιαφέρον για τα θέματα της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τους λάτρεις της φύσης.
  • Οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 αποτελούν τα τελευταία καταφύγια για την άγρια ζωή στην Κρήτη και στην Ελλάδα.
  • Οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων αποτελούν το εχέγγυο για προσωπική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
  • Βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες και υγιή οικοσυστήματα διασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.