«Περιοχές Natura της Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών»

Οι πολυτιμότερες περιοχές της Κρήτης για τη φύση που φιλοξενούν και τα πλέον απειλούμενα είδη και οικότοποι του νησιού, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας, βρίσκονται υπό την προστασία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000: από φαράγγια και οροπέδια, σπήλαια και υγρότοπους έως χρυσές αμμουδιές και μικρά βραχώδη νησάκια, το καθένα φιλοξενεί τη δική του ποικιλία ζωής, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες του. Η επιτυχία του Δικτύου και η διασφάλιση της προστασίας των πολύτιμων ειδών και οικοτόπων απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Tο εκπαιδευτικό υλικό «Περιοχές Natura της Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών» σχεδιάστηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των προστατευόμενων περιοχών τόσο για τη φύση, όσο και για τον ίδιο τον άνθρωπο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιοποικιλότητας.

Το υλικό περιλαμβάνει 26 δραστηριότητες και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-11 και 12-15 ετών. Περιέχει Οδηγό για τον εκπαιδευτικό (και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο!), φύλλα δραστηριοτήτων για τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά, καθώς και Υποστηρικτικό ή/και Συμπληρωματικό Υλικό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (ενημερωτικές παρουσιάσεις σε μορφή Power Point, επιδαπέδιο ή/και επιτραπέζιο παιχνίδι, έγχρωμα φύλλα δραστηριοτήτων).

Ειδικά για τα παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών, το επιδαπέδιο παιχνίδι του υλικού «Το Παιχνίδι του Όρνιου», συνοδεύουν σύντομες προτάσεις προς τον εμψυχωτή για τη δημιουργική αξιοποίηση των εικόνων που συνθέτουν το παιχνίδι.

Μπορείτε να αναζητήσετε τις δραστηριότητες στο παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

«Περιοχές Natura της Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών» 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση: Κρήτη: μια ήπειρος σ΄ ένα νησί!

Αντί εισαγωγής

Δραστηριότητα 3: Ιστορίες χιλιάδων ετών

Δραστηριότητα 11: Η φύση στον μινωικό πολιτισμό

Δραστηριότητα 13: Οι θησαυροί της Κρήτης

Δραστηριότητα 14: Ένας Γυπαετός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Δραστηριότητα 15: Το παιχνίδι του Όρνιου

Δραστηριότητα 16: Ένας χάρτης που χωράει την Κρήτη όλη

Έγχρωμο φύλλο δραστηριότητας: Η Κρήτη

Δραστηριότητα 19: Ένας οδηγός για το πεδίο

Παρουσίαση: Πουλιά της Κρήτης

Προτάσεις για τα παιδιά ηλικίας 4-8 ετών

«Βηματίζοντας» στις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης

 

►  Συμπληρωματικό υλικό:

Για τον Εκπαιδευτικό:

Αυτοκόλλητα για εκτύπωση : 

Αφίσες για εκτύπωση : 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 106 81 Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937
e-mail: info@ornithologiki.gr
www.ornithologiki.gr