Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 27 034 Χρήστες 20 231 Pageviews: 88 871 Pages / Session: 3.29 Avg. Session Duration: 02:56 Bounce Rate: 61.38% % New Sessions: 75.40%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες