Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 34 802 Χρήστες 16 090 Pageviews: 106 936 Pages / Session: 3.07 Avg. Session Duration: 02:42 Bounce Rate: 62.43% % New Sessions: 75.21%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες