Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 43 991 Χρήστες 26 Pageviews: 127 666 Pages / Session: 2.90 Avg. Session Duration: 02:30 Bounce Rate: 63.68% % New Sessions: 76.42%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες