Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 38 429 Χρήστες 18 865 Pageviews: 116 063 Pages / Session: 3.02 Avg. Session Duration: 02:38 Bounce Rate: 62.55% % New Sessions: 75.22%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες