Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 49 507 Χρήστες 33 Pageviews: 137 846 Pages / Session: 2.78 Avg. Session Duration: 02:23 Bounce Rate: 65.37% % New Sessions: 77.43%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες