2η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του LIFE Natura2000Value Crete

Η 2η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου LIFE Natura2000Value Crete, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνάντηση, εκτός των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν ακόμα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτης Δρούγας, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης και ο εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του Έργου κ. Γιώργος Μουσούρης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των δράσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ συζητήθηκαν διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου.

Επίσης, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την περιβαλλοντική έρευνα ποιοτικής αποτίμησης του περιβαλλοντικού προφίλ των κατοίκων της Κρήτης και παρουσιάστηκε η στρατηγική της περιβαλλοντικής επικοινωνίας και το πλαίσιο διατύπωσης των κύριων περιβαλλοντικών μηνυμάτων της εκστρατείας του LIFE Natura2000Value Crete.