2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων με τη Συντονιστική Επιτροπή του LIFE Natura2000Value Crete

Η 2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων με τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου LIFE Natura2000Value Crete πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Στη συνάντηση, εκτός των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου, συμμετείχαν ο κ.Παναγιώτης Δρούγας, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο κ.Ζαχαρίας Ζωμαράς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων για την πορεία του LIFE Natura2000Value Crete, αφετέρου η καταγραφή των απόψεών τους και η συνεργασία τους στην ανάπτυξη των κύριων, περιβαλλοντικών μηνυμάτων της επικοινωνιακής εκστρατείας του έργου. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκαν στα μέλη της ΣΟΚΕ τα πρώτα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας ποιοτικής αποτίμησης του περιβαλλοντικού προφίλ των κατοίκων της Κρήτης και τα κύρια μηνύματα της εκστρατείας και στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα μέλη της ΣΟΚΕ να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις σχετικά με περιβαλλοντικά μηνύματα, αλλά και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000 στη Κρήτη. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του LIFE Natura2000Value Crete συγκεντρωσαν τις προτάσεις-σχόλια που κατατέθηκαν στη συζήτηση για να ενσωματωθούν στη σχεδίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής του LIFE Natura2000Value Crete. Από τη μεριά τους οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση συμφώνησαν να υποστηρίξουν και να αναδείξουν θεσμούς και πολιτικές που θα ενεργοποιήσουν τα αντισταθμιστικά οφέλη από το οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2016, ενώ επικοινωνία θα υπάρχει σε τακτική βάση με όλα τα μέλη της Ομάδας. Η ενημέρωση για το έργο και τους στόχους του LIFE Natura2000Value Crete θα επεκταθεί και σε άλλους παραγωγικούς φορείς του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να παραβρεθούν στη 2η συνάντηση.