Συνέργεια με άλλα έργα LIFE

Η δικτύωση με άλλα έργα LIFE έχει ήδη ξεκινήσει! Σύμφωνα συνεργασίας έχουν ήδη υπογραφεί με τα έργα BioforLife και Misja Natura, ενώ στις 21/9/2015 υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας και πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας με την κ.Κατερίνα Σκουλουδάκη από το LIFE Stymfalia, το οποίο έχει ως στόχο την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της.

Στα πλαίσια των παραπάνω συνεργειών, το LIFE Natura2000Value Crete συμμετείχε στην τελετή για την ολοκλήρωση του έργου BioforLife που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 15/09/2015, αλλά και στην πανευρωπαϊκή συνάντηση έργων LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία με αντικείμενο τη προώθηση της ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο NATURA 2000, στα πλαίσια του έργου LIFE Misja Natura.